XIV Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Tenisie Ziemnym

XIV Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Tenisie Ziemnym

July 24, 2005