X-lecie Klubu Sportowego “Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago

X-lecie Klubu Sportowego “Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago

October 13, 2001

Z okazji X lecia Klubu Sportowego “Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago odbył się w dniu 13 października 2001 r. uroczysty Bankiet w Chateu Ritz w Niles.

W Bankiecie uczestniczyli liczni lekarze sportowcy z rodzinami, przyjaciele i sympatycy Klubu. Honorowy patronat nad Jubileuszem sprawowali Konsul Generalny i Minister Pełnomocny RP w Chicago, dr Ryszard Sarkowicz oraz prezes Oddziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej mecenas Krzysztof Kurczaba.

Wśród zaproszonych gości m.in. byli: prezes Kongresu Polonii Niemieckiej dr Zbigniew Kostecki, prezes światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych dr Jakub Bodziony, prezes Związku Podhalan Ameryki Północnej Henryk Mikołajczyk oraz dyrektor Polskich Linii Lotniczych LOT Tomasz Romaniuk.

Skład komitetu organizacyjnego: przewodniczący – Bronisław Orawiec, członkowie: Halina Anioł, Bogdan Kroczek, Roman Marszałek, Józef Mazurek, Marek Rudnicki, Anna Szpindor. Bankiet prowadzili M. Rudnicki i A. Szpindor. Gości powitał założyciel Klubu B. Orawiec, który następnie przedstawił również jego historię.

Klub powstał w 1992 roku. Jego celem jest aktywne uprawianie jazdy na nartach i gry w tenisa ziemnego, pogłębianie wiedzy medycznej poprzez wykłady, prelekcje, dyskusje, inicjowanie i koordynowanie imprez sportowych, a także współpraca
z organizacjami medycznymi, sportowymi i polonijnymi na terenie metropolii chicagowskiej, w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Do października 2001 r. zorganizowano 20 mistrzostw polonijnych (10 zawodów narciarskich i 10 turniejów tenisowych) oraz 5 imprez międzynarodowych, które odbyły się w Górach Skalistych i Alpach.

Poważnym sukcesem Klubu jest wydanie książki pt. X lat Klubu Sportowego “Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

Podczas uroczystości bankietowej nagrodzono plakietkami i dyplomami Polskiego Komitetu Olimpijskiego najlepszych sportowców i zasłużonych działaczy Klubu. Wśród pań wyróżnione zostały: Beata Danek, Anna Szpindor, Anna Foryś, Halina Anioł, Ewelina Worwąg, Krystyna Kroczek. W gronie panów nagrodzeni zostali: Bronisław Orawiec, Józef Mazurek, Roman Marszałek, Andrzej Gacek, Antoni Piergies, Waldemar Jędrzejewski, Bohdan Kroczek, Janusz Dańko, Piotr Włodarczyk oraz Janusz Dudek. Okolicznościowymi medalami wyróżnieni zostali honorowi patroni oraz zaproszeni goście, którzy zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju Klubu. W tym gronie znaleźli się: Mariusz Brymora, Krzysztof Kurczaba, Henryk Mikołajczyk, Tomasz Romaniuk, Andrzej Mach oraz Wojciech Fortuna.

Konsul M. Brymora udekorował B. Orawca Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej przyznaną przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie. Prezes Klubu podziękował i złożył gratulacje koleżankom i kolegom lekarzom, jak również żonie Grażynie, córce Sylvii i synowi Mieszkowi za udział w sportowych imprezach oraz pomoc przy ich organizacji.

Świetnym pomysłem była wystawa pucharów z umieszczonymi w nich kwiatami oraz wyświetlone zdjęcia z życia sportowego członków Klubu. W programie artystycznym bankietu wystąpili Młodzi Mistrzowie Sztuki Podhalańskiej pod kierownictwem Andrzeja Krzeptowskiego-Bohaca oraz grupa muzyczna Wanderband Włodka Wandera z Mariolą Napieralską.

W związku z jubileuszem nadeszła duża ilość listów i telegramow gratulujących od najwyższych instytucji państwowych, związków sportowych, organizacji społecznych. Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich lekarzy z rodzinami, przyjaciół i sympatyków Klubu do współpracy oraz udziału w kolejnych imprezach sportowych oragnizowanych przez KS “Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

Z koleżeńskim i sportowym pozdrowieniem,

Dr. Bronisław Orawiec