Opłatek Związku Lekarzy Polskich w Chicago

Opłatek Związku Lekarzy Polskich w Chicago

January 23, 2019

Opłatek Związku Lekarzy Polskich w Chicago

Dnia 13 stycznia 2019r. po raz 30-ty celebrowaliśmy ”OPłATEK” Związku Lekarzy Polskich w Chicago.  Ta piękna uroczystość, w bardzo rodzinnym i ciepłym nastroju była przygotowana  po raz kolejny przez mgr Wandę Roztoczyńską Roycewicz i zespól współpracujących  przy przygotowaniach lekarzy.

Bardzo dziękujemy.

Dropbox_IMG_6230
Dropbox_IMG_6177
Dropbox_IMG_6342

Już od 30-tu lat członkowie Związku Lekarzy Polskich w Chicago dzielą się opłatkiem w drugą niedzielę Nowego Roku u Ojców Jezuitów w Chicago, a od 2004r. w Jezuickim Ośrodku Milenijnym.   Każda taka uroczystość zaczyna się mszą świętą.  Od kilku już lat prowadzi ją Ojciec Stanisław Czarnecki, obecnie wykładowca na Loyola Academy w Willmette, Illinois.

Tegoroczna msze świętą rozpoczęliśmy siedemnastowieczną polską kolędą ”Przybieżeli do Betlejem

pasterze” przy akompaniamencie skrzypiec w wykonaniu Julii Wodzień i organisty p. Józefa Lasia.

Pierwsze i drugie czytanie było przedstawione przez Piotra Brukarza, M.D oraz przez

Beatę Danek, M.D.   Dziękujemy Ojcu Stanisławowi Czarneckiemu za homilie, w której podkreślił

znaczenie trudnego zawodu lekarza w misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.  Modlitwy wiernych zaprezentowała Mgr Wanda Roztoczyńska-Roycewicz wspominając zmarłych członków Związku Lekarzy Polskich w Chicago, a także pierwszych prezesów:  założyciela  Związku Aleksandra Rytla, M.D., ojca organizacji, który  sprawował urząd prezesa przez 19 lat oraz następnego prezesa

Władysława Cebulskiego, M.D., który prowadził Związek przez kolejnych 15 lat.

Dary do ołtarza niosły dzieci Victor, Stanley i Bella Wodzień oraz Dr Monika Halas, współprzewodnicząca PAMS Junior Board i Dr Rudnicki, prezes Związku. Podczas komunii świętej Julia Wodzień zagrała na skrzypcach kolędę ”Gdy śliczna Panna syna kołysała”.

Po mszy świętej przed frontem pięknej szopki w Sali Colombiere, Prezes Marek Rudnicki przywitał wszystkich zebranych i złożył najlepsze Życzenia Noworoczne.   Podziękował Ojcu Czarneckiemu za celebrowanie Mszy.  Wspomniał 30 uprzednich opłatków Związku. Szczególne słowa wdzięczności skierował do p. Wandy Roztoczyńskiej Roycewicz oraz członków ZLP w Chicago Marii Lysińskiej, DDS, Mirosławie Dulczewskiej–Miller, MD, Stanisławowi Kalecie, DVM, Januszowi Danko, DVM, Katarzynie Kusz, DDS, Beacie Danek, MD, Markowi Nardelli, PT, Adama Szpindora, DVM oraz Mgr Wandzie Roycewicz za wieloletni trud przygotowywania opłatkowej uroczystości.  Podkreślił wystrój artystyczny i prezentacje potraw które przygotowały Maria Lysińska DDS i Mirosława Dulczewska-Miller, M.D.

W dodatku do potraw z sal bankietowych „Grota” i ciepłych pączków z Polish Paczki Café, domowy, gorący bigos przygotowała specjalnie na te okazje Mgr Wanda Roycewicz.

Wiele ciepłych słów pod adresem Związku wraz z życzeniami noworocznymi przekazał gość specjalny uroczystości, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Pan Piotr Janicki.

Po niezwykle miłych chwilach dzielenia się opłatkiem, zebrani śpiewali kolędy przy akompaniamencie

Second Opinion, zespołu ZLP w Chicago w składzie: Iwona i Marek Niekrasz, DVM, Marek Tuccci, MD, William Woods, MD. Spontanicznie z gitarą wystąpił również Ojciec Czarnecki.

W zastępstwie Świętego Mikołaja prezenty dzieciom wręczył Stanisław Kalata, DVM.

Wśród gości była również pani Asia (Joanna) Szmurlo, współzałożycielka organizacji

Save Saint Adalbert Church – Uratujmy Kościół Świętego Wojciecha, która odkryła dla Polonii

zapomniany kościół w dzielnicy Pilsen.   Dziękujemy z obecność red. Jola Plesiewicz oraz Dariusz Piłka z Dziennika Związkowego, którzy w imieniu Redakcji przekazali ostatnie wydanie gazety oraz piękne kalendarze na rok 2019.  Motywem przewodnim w kalendarzu jest Zespól Wici, który otrzymuje doroczną nagrodę naszego Związku.

Dodatkowe informacje o Opłatku, a także zdjęcia są zamieszczone w Dzienniku Związkowym.

Link to News

Click for Photo Gallery