XVI Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim KS “Bronek”

XVI Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim KS “Bronek”

March 22, 2012

W Alpach austriackich na stoku Heuberg Arena odbyły się 21 marca 2012 r. XVI Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim.  Organizatorem Mistrzostw był honorowy prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago dr Bronisław Orawiec. Bazę hotelową zimowiska przygotował były długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech dr Zbigniew Kostecki.

Na stoku Heuberg Arena (1550 m) były wyśmienite warunki śniegowe. Austriacka szkoła narciarska Skischule-Kleinwalsertal  przygotowała trasę narciarską, abramki do slalomu giganta ustawił dyrektor Egon Haller. Do końcowej punktacji zaliczano sumę dwóch najlepszych przejazdów.

Patronat nad zawodami sprawowały: Naczelna Rada Lekarska (NRL) w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w Krakowie, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (FPOM), Polskie Towarzystwo Medyczne (PTM)  w Niemczech oraz Związek Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago.

Skład Komisji Sędziowskiej: prof. Władysław Pierzchała (Przewodniczący, Polska), prof. Andrzej Matyja (reprezentujący NRL oraz OIL, Polska), dr Zbigniew Kostecki (organizator zimowiska, Niemcy), p. Paweł Kostecki (pomoc komputerowa, USA), p. Egon Haller (dyrektor szko³y narciarskiej, Austria) oraz dr Bronisław Orawiec (organizator Mistrzostw, USA). Zapisy na zawody prowadzili: Danuta Kostecka, Teresa Mauritz-Spychalska, Irena Weder, Malgorzata Zaremba (Niemcy),  Barbara Opala, Anna Polońska (Polska), Grażyna Orawiec, Joanna Rudnicka, Bronisław Orawiec (USA).

Wśród dzieci młodszych (do 10 lat) I miejsce zdobyła Victoria Kocowska, II pozycję zajął Antoni Gruba, a III – Michał Szaleniec. W grupie starszej: I miejsce – Marek Kękuś, II – Katarzyna Perkowska. Najmłodszym uczestnikiem Mistrzostw był czteroletni Julian Poloński (Polska).

W grupie lekarskiej pań powyżej 60 r.ż. I miejsce zajęła Ewa Maciejewski, a w grupie 35-60 lat Bożena Kilarski (Polska) przed Mariolą Jabłoński (Niemcy). W grupie poniżej 35 r.ż. I miejsce – Maria Mituś-Kenig, II – Bogna Pierzchała (Polska).

Wśród lekarzy grupy powyżej 65 r.ż. zwyciężył Piotr Kluzik (instruktor narciarski, Niemcy), II miejsce zdobył Leszek Poloński (Polska), a III pozycję – Antoni Blaschyk (Niemcy). W najliczniejszej grupie lekarzy (50-65 r.ż.) zwyciężył Bronisław Orawiec (USA). Na drugim miejscu uplasował się Markus Winkler (Niemcy),  a trzecie miejsce zajął Marek Rudnicki (USA). W grupie 35-50 r.ż. I miejsce zdobył Adam Pierzchała przed Sebastianem Lenkiewiczem  (Polska). W grupie poniżej 35 r.ż., najlepszym okazał się Jakub Kenig przed Marcinem Sodowskim i Maciejem Matyją (Polska).

W klasyfikacji generalnej lekarzy z uwzględnieniem wieku wg. przelicznika FIS I miejsce wywalczył Piotr Kluzik (Niemcy), II miejsce zdobył Bronisław Orawiec (USA), a na III pozycji uplasował się Lech Poloñski  (Polska).

W konkurencji drużynowej I miejsce zdobyli Jakub Kenig i  Marcin Sodowski  (Polska), II miejsce – Piotr Kluzik i Antoni Blaschyk (Niemcy), a III – Bronisław Orawiec i Marek Rudnicki (USA).

W grupie rodzin i sympatyków wśród pań grupy starszej zwyciężyła Iwona Krempels (Niemcy), natomiast w grupie młodszej Marta Mental (Polska) przed Natalią Musiał (Niemcy). Wśród panów grupy starszej I miejsce zdobył Łukasz Lorenowicz, II – Henrik Krisch (Niemcy), a III – Marek Krzyżanowski (USA). W grupie młodszej I miejsce zajął Dariusz Poloñski przed Krzysztofem Kêkusiem (Polska).

Honorowi goście: b. Minister Zdrowia RP prof. Grzegorz Opala, konsultant krajowy ds. kardiochirurgii prof. Stanisław Woœ z żoną prof. Haliną, konsultant wojewódzki ds. kardiologii prof. Lech Poloński z żoną dr Anną, prezes OIL w Krakowie prof. Andrzej Matyja z żoną dr Martą, prezes FPOM prof. Marek Rudnicki z żoną dr Joanną, b. wieloletni prezes PTM w Niemczech dr Zbigniew Kostecki z żoną dr Danutą,  prezes PTM w Niemczech dr Bogdan Miłek oraz prezes ZLP w Chicago dr Józef Mazurek.

Sponsorzy Mistrzostw: dr Maciej Hamankiewicz – prezes NRL oraz dr Jacek Tętnowski – przewodniczący Komisji ds. Sportu i Turystyki przy NRL (Warszawa), prof. Andrzej Matyja i dr Jerzy Kękuś – dyrektorzy NZOZ  „Medicina”  (Kraków), dr Jan Gniadek z żoną dr Barbarą Gniadek – dyrektorzy NZOZ „Twoje Zdrowie” (Katowice),  prof. Grzegorz Opala – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Neurologii Wieku Podeszłego (Katowice), prof. Lech Poloñski – Polska Grupa Medyczna im. Polonii Œwiata (Zabrze), prof. Marek Rudnicki – prezes FPOM (Chicago), dr Bogdan Miłek – prezes  PTM (Niemcy) oraz dr Bronisław Orawiec – Cardiology (Chicago).

Uroczyste zakończenie Mistrzostw odbyło się w Aparthotel, Kleinwalsertal, Austria.  Imprezę prowadził dr Bronisław Orawiec, który w swoim wystąpieniu m.in. powiedział: …XVI Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim przechodzą do historii sportu lekarskiego. Tegoroczne zawody dostarczyly nam również moc wrażen, głębokich przeżyć i emocji. Sport narciarski czyni nas młodszymi i zdrowszymi.  Wiadomo bowiem, że „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Gratuluję uczestnikom Światowych Mistrzostw Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim sukcesów. Kibicom dziękuję za doping. Uczestnikom zimowiska dziękuję za serdeczną atmosferę…

Dyplomy, puchary, medale oraz nagrody i upominki zwycięzcom (trzy 1-sze miejsca w poszczególnych grupach) wręczali: prof. Władysław Pierzchała (przewodniczący Komisji), dr Zbigniew Kostecki (organizator zimowiska), prof. Grzegorz Opala (SRNWP), prof. Andrzej Matyja (OIL w Krakowie), prof. Marek Rudnicki (FPOM), prof. Lech Poloñski (PGM), dr Jerzy Kękuś (NZOZ  „Medicina”), dr Bogdan Mi³ek (PTM w Niemczech) oraz dr Bronisław Orawiec (honorowy prezes ZLP, organizator). W sumie wręczono: 42 puchary, 110 dyplomów oraz 25 medali. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy. Sponsorom oraz członkom Komisji Sędziowskiej wręczono pamiątkowe medale, dyplomy oraz plakaty. Warto podkreślić, że piękne medale z logo KS „Bronek”, sylwetką narciarza oraz napisem upamiętniającym  XVI Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim zostały wyprodukowane specjalnie na Mistrzostwa w mennicy w Krakowie.

B. Orawiec

INFORMACJE DODATKOWE:

Podziękowania Dr Orawca
Klasyfikacja Generalna
Wyniki Ogólne
Grupy – Sponsorzy
Regulamin
Waiver of Liability