XV Jubileuszowe Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim KS “Bronek”

XV Jubileuszowe Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim KS “Bronek”

March 23, 2011

23 marca 2011 r. w Alpach austriackich na stoku Heuberg Arena zostały przeprowadzone XV Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem Mistrzostw był dr Bronisław Orawiec, Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Bazę hotelową zimowiska przygotował dr Zbigniew Kostecki, były długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech.

INFORMACJE:

Podziękowania Dr. Bronisława Orawca
Klasyfikacja Generalna

Wyniki Ogólne

Wyniki – Grupy – Sponsorzy

Regulamin
Waiver of Liability

Piękna zimowa sceneria alpejska oraz słoneczna, kryształowa pogoda sprzyjała Mistrzostwom. Warunki śniegowe na stoku Heuberg Arena (1550 m) były wyśmienite. Trasę przygotowała austriacka szkoła narciarska Skischule-Kleinwalsertal. Bramki do slalomu giganta ustawił dyrektor Egon Haller. Do końcowej punktacji zaliczano sumę dwóch przejazdów.

Patronat nad zawodami sprawowały organizacje: Naczelna Rada Lekarska (NRL) w Warszawie (prezes dr Maciej Hamankiewicz), Okregowa Izba Lekarska (OIL) w Krakowie (prezes prof. Andrzej Matyja), Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (FPOM) (prezes  prof. Marek Rudnicki), Polskie Towarzystwo Medyczne (PTM)  w Niemczech (prezes dr Bogdan Mi³ek)oraz Związek Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago (prezes dr Józef Mazurek). Z zimowiska skorzystało 356 osób z 11 państw. W zawodach uczestniczyło 68 osób.

Skład Komisji Sędziowskiej stanowili: prof. Grzegorz Opala  (Honorowy Przewodniczący, Polska), prof. Andrzej Matyja (reprezentujący NRL oraz OIL, Polska), dr Zbigniew Kostecki (organizator zimowiska, Niemcy), p. Paweł Kostecki (pomoc komputerowa, USA), p. Egon Haller (dyrektor szko³y narciarskiej, Austria) oraz dr Bronisław Orawiec (organizator Mistrzostw, USA). Zapisy na zawody prowadzili: dr Danuta Kostecka, dr El¿bieta Gnielka, dr Henryk Gnielka, dr Bożena Lukoschek, dr Irena Weder (Niemcy), prof. Halina Woœ (Polska), dr Nina Ekeroth (Szwecja) oraz dr Joanna Rudnicka, dr Gra¿yna Orawiec i dr Bronisław Orawiec (USA).

            Wśród dzieci młodszych (do 10 lat) I miejsce zdobył Jakub £yniewski, II pozycję zajął Antoni Gruba, a III – Ró¿a F¹frowicz. W grupie starszej: I miejsce – Paulina £yniewska, II – Julia F¹frowicz, a III – Wiktoria Podhorska-Piotrowski (wszyscy z Polski).

W grupie lekarskiej pań powyżej 60 r.ż. I miejsce zajê³a Anna Poloñska (Polska). W grupie wiekowej 35-60 lat, I miejsce zdobyła Beata Burek (Polska), II miejsce – Mariola Jab³oñski (Niemcy), a III – Marta Kostecka-Matyja (Polska). W grupie poniżej 35 r.ż. I miejsce – Maria Mituś-Kenig, aII – Agata Marcinkowska (obydwie z Polski).

Wśród lekarzy grupy powyżej 65 r.ż. zwyciężył Piotr Kluzik (aktualnie instruktor narciarski), II miejsce zdobył Sigmund Kahl (tak¿e instruktor narciarski), a III pozycję zajął Antoni Blaschyk (wszyscy z Niemiec). W najliczniejszej grupie lekarzy (50-65 r.ż.) triumfował Bronisław Orawiec (USA). Na drugim miejscu uplasował się Lech Poloñski (Polska),  a trzecie miejsce zajął Marek Rudnicki (USA). W grupie 35-50 r.ż. zwyciężył Jacek F¹frowicz przed Sławomirem Listopadzkim i Dariuszem Mo¿d¿eniem (wszyscy z Polski).W grupie poniżej 35 r.ż., I miejsce zajął Jakub Kenig, a II  – Jerzy Mituœ (obydwa z Polski).

W klasyfikacji generalnej lekarzy z uwzględnieniem wieku wg. przelicznika FIS I miejsce wywalczył Bronisław Orawiec (USA). Było to z kolei piętnastne zwycięstwo dr. B. Orawca.  II miejsce zajął Lech Poloñski  (Polska), a III – Piotr Kluzik (Niemcy).
W konkurencji drużynowej I miejsce zajęli Jakub Kenig i  Lech Poloñski  (Polska),II miejsce – Bronisław Orawiec i Marek Rudnicki (USA), a trzecią lokatę – Piotr Kluzik i Sigmund Kahl (Niemcy).

W grupie rodzin i sympatyków wśród pań grupy starszej najlepszą okazała się Malina Chojnowska (USA)przed Iwon¹ Krempels (Niemcy) i Kazimierą Krzyścik (Polska). W grupie młodszej zwyciężyła  Alicja Widuch (Polska) przed Mart¹ Mental (Polska) oraz Natali¹ Musia³ (Niemcy).Natomiast wśród panów grupy starszej I miejsce zdobył Henryk Krisch (Niemcy), II – Ryszard Baran (Niemcy), a III – Krzysztof Szymañski (Polska). W grupie młodszej I miejsce zajął Dariusz Poloñski, II miejsce – Krzysztof Kêkuœ, a III – Arkadiusz Górny (wszyscy z Polski).

Honorowi goście: by³y Minister Zdrowia RP prof. Grzegorz Opala, konsultant krajowy ds. kardiochirurgii prof. Stanis³aw Woœ z ¿on¹ prof. Halin¹, konsultant wojewódzki ds. kardiologii prof. Lech Poloñski z ¿on¹ dr Ann¹, prezes OIL w Krakowie prof. Andrzej Matyja z żoną dr Martą, prezes FPOM prof. Marek Rudnicki z ¿on¹ dr Joann¹, by³y wieloletni prezes PTM w Niemczech dr Zbigniew Kostecki z żoną dr Danutą, prezes OIL w Toruniu dr Łukasz Wojnowski, prezes PTM w Niemczech dr Bogdan Mi³ek oraz prezes ZLP w Chicago dr Józef Mazurek.

Sponsorzy Mistrzostw: dr Maciej Hamankiewicz – prezes NRL oraz dr Jacek Tętnowski – przewodniczący Komisji ds. Sportu i Turystyki przy NRL (Warszawa), prof. Andrzej Matyja i dr Jerzy Kękuś – dyrektorzy NZOZ  „Medicina”  (Kraków), dr Jan Gniadek z żoną dr Barbarą Gniadek – dyrektorzy NZOZ „Twoje Zdrowie” (sponsorzy medali, Katowice),  prof. Grzegorz Opala – Stowarzyszenie Rozwoju Neurologii Wieku Podeszłego (Katowice), prof. Lech Poloñski – Polska Grupa Medyczna im. Polonii Œwiata (Zabrze), prof. Marek Rudnicki – prezes FPOM (Chicago), dr Bogdan Mi³ek – prezes  PTM (Niemcy) oraz dr Bronisław Orawiec – Cardiology (Chicago).

            Uroczyste zakończenie Mistrzostw odbyło się w Aparthotel, Kleinwalsertal, Austria.  Imprezę prowadził dr Bronisław Orawiec, który w swoim wystąpieniu m.in. powiedział: Moi Kochani, czas jest nieubłagany i pędzi  naprzód, a my razem z nim. XV Jubileuszowe Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim, podobnie jak wszystkie poprzednie, przechodzą do historii sportu lekarskiego.  Również i tegoroczne zawody dostarczyly nam wiele wrażen, głębokich przeżyć i emocji. Cieszmy się z tego, że nasze wspólne spotkania towarzyskie, jak również zawody sportowe, rozwijają się bardzo pomyœlnie. Dzięki dr. Zbyszkowi Kosteckiemu i jego żonie dr. Danucie oraz nam wszystkim, każdego roku mamy coraz większą ilość uczestników zimowiska i zawodników, a w tym roku ilość uczestników zimowiska była rekordowa. Sport narciarski przyczynia się do tego, że jesteśmy młodsi, czujemy się zdrowiej. Sport ten poprawia nam kondycję fizyczną i psychiczną, w myśl porzekadła: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Mam zaszczyt pogratulować sportowcom i uczestnikom Mistrzostw, w tym zapalonym kibicom, sukcesów sportowych. Uczestnikom zimowiska szczerze dziękuję za stworzenie serdecznej, rodzinnej atmosfery.

Trofea, medale, dyplomy, nagrody i upominki zwycięzcom (trzy 1-sze miejsca w poszczególnych grupach) wręczali sponsorzy: prof. Grzegorz Opala (Honorowy Przewodniczący Komisji), dr Zbigniew Kostecki (organizator zimowiska), prof. Andrzej Matyja (prezes OIL w Krakowie), prof. Marek Rudnicki (prezes FPOM), prof. Lech Poloñski (PGM), dr Jan i Barbara Gniadkowie (NZOZ „Twoje Zdrowie”), dr Jerzy Kękuś (NZOZ  „Medicina”), dr Bogdan Mi³ek (PTM w Niemczech) oraz dr Bronisław Orawiec (Honorowy Prezes ZLP, organizator). W sumie wręczono: 45 pucharów, 138 dyplomów oraz 30 medali. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy. Sponsorom oraz członkom Komisji Sędziowskiej wręczono pamiątkowe medale, dyplomy oraz plakaty. Wszyscy sponsorzy otrzymali ponadto wydane ostatnio książki pt. Góralskie Posiady Doktora Orawca, tom III . Warto podkreślić, że piękne medale z logo KS „Bronek”, sylwetką narciarza oraz napisem upamiętniającym  XV Jubileuszowe Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim zostały wyprodukowane specjalnie na Mistrzostwa w mennicy polskiej.

B. Orawiec