Krótka historia Klubu Sportowego “Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago

Krótka historia Klubu Sportowego “Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago

July 7, 2005

Klub Sportowy “Bronek” powstał z inicjatywy dr Bronisława Orawca, którą poparli ówcześni prezesowie Związku Lekarzy Polskich w Chicago dr Barbara Roniker i dr Józef Mazurek.

Celem Klubu Sportowego “Bronek” jest aktywne uprawianie jazdy na nartach, gry w tenisa ziemnego, rozwijanie tężyzny fizycznej, sportowego trybu i stylu życia oraz kontynuowanie tradycji polonijnych mistrzostw lekarzy.

Klub realizuje swoje cele poprzez: organizowanie dorocznych Polonijnych Mistrzostw Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim oraz Tenisie Ziemnym, organizowanie Międzynarodowych Mistrzostw Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim, pogłębianie wiedzy medycznej poprzez wykłady, prelekcje i dyskusje, inicjowanie i koordynowanie imprez sportowych, a także współpraca z organizacjami medycznymi, sportowymi i polonijnymi na terenie metropolii Chicagowskiej, w Stanach Zjednoczonych i świecie.

I Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w Wilmot
w stanie Wisconsin w 1992 roku. W tym samym roku dr Orawiec zorganizował również I Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym. Imprezom patronował wielokrotnie Związek Lekarzy Polskich, Konsulat RP w Chicago, a także Kongres Polonii Niemieckiej oraz Federacja Organizacji Medycznych.

Do lipca 2005 r. zorganizowano 36 imprez sportowych w tym: 27 mistrzostw polonijnych (14 zawodów narciarskich i 13 turniejów tenisowych) oraz 9 imprez międzynarodowych, które odbyły się w Górach Skalisych oraz Alpach (Park City w stanie Utah, Vail i Breckenridge w stanie Kolorado, Ramsau-Dachstein i Sillian w Austrii, Dimaro-Val di Sole, Madonna di Campiglio i Helm-Monte Elmo we Włoszech).

W imprezach polonijnych może brać udział każdy kto legitymuje się polskim pochodzeniem oraz ukończył studia medyczne w Polsce lub poza jej granicami.
W imprezach międzynarodowych organizowanych przez KS „Bronek” mogą uczestniczyć lekarze i ich rodziny z innych państw.

Zawodnicy i rodziny walczą o “Puchary Przechodnie Klubu Sportowego “Bronek” oraz rodzinne “Puchary Przechodnie Orawca”. Najlepsi sportowcy wśród lekarzy polonijnych są nagradzani pucharem lub specjalnie wygrawerowaną plakietką podczas corocznego balu lekarskiego. Wielu członków Klubu uczestniczy w zawodach lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych i światowych.

Nazwa Klub Sportowy “Bronek” została przyjęta na zebraniu uczestników zawodów narciarskich w Wilmot Mt. w stanie Wisconsin w dniu 18 stycznia 1998 roku. “Fundacja Sportowa Orawca”, która ma na celu m.in. gromadzenie funduszy na rozwój Klubu, została założona w dniu 22 marca 1998 r.

Klub Sportowy “Bronek” ma za sobą 14 lat bogatej i chlubnej historii.

Bronisław Orawiec, MD

7 lipca 2005 r.