Dr Marek Rudnicki appointed member of the Polonia Consultative Council by the Speaker of the Senate of the Republic of Poland

Dr Marek Rudnicki appointed member of the Polonia Consultative Council by the Speaker of the Senate of the Republic of Poland

November 30, 2018

Dr Marek Rudnicki mianowany członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w Warszawie w dniu 13 listopada 2018 r. w Senacie odbyło się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mianował nowym członkiem Rady Dr. Marka Rudnickiego z Chicago.

Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu w 2016 roku. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo. Rada liczy 16 członków (dwie osoby z USA oraz po jednej z wielu innych krajów, które zamieszkują Polacy).  Obradom przewodniczy Marszalek Senatu. Zadaniem Rady jest “wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, na temat projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą, o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą”.

Czlonkowie Rady Konsultacyjnej podczas uroczystej kolacji - w srodku Marszalek Stanislaw Karczewski, po prawej Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska a naprzeciw Senator Janina Sagatowska, Przew. Kom.i d/s Emigracji i Lacznosci z Polakami za Granica. Czlonkowie Rady Konsultacyjnej podczas uroczystej kolacji – w srodku Marszalek Stanislaw Karczewski, po prawej Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska a naprzeciw Senator Janina Sagatowska, Przew. Kom.i d/s Emigracji i Lacznosci z Polakami za Granica. Marszalek Karczewski zapoznaje sie z Ksiazka wydana z okazji Gali Niepodleglosci organizaownej we wrzesniu 2018 przez Zwiazek Lekarzy Polskich w Chicago Marszalek Karczewski zapoznaje sie z Ksiazka wydana z okazji Gali Niepodleglosci organizaownej we wrzesniu 2018 przez Zwiazek Lekarzy Polskich w Chicago Akt powolania Dr Rudnickiego na Czlonka Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu RP Akt powolania Dr Rudnickiego na Czlonka Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu RP