10th Congress of Medical Polonia, Gdansk 2019

10th Congress of Medical Polonia, Gdansk 2019

July 9, 2019

X Kongres Polonii Medycznej i III Zjazd Lekarzy Polskich          

W dniach 29.05.2019 -2.06.2019 odbył się w Gdańsku kolejny, X już Kongres Polonii Medycznej, zorganizowany przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych (Dr. Janusz Kasina, Prezes) oraz Okręgową Izbę Lekarska w Gdańsku (Dr. Roman Budziński, Przew. Kom. Organizacyjnego). Szczegóły: www.poloniamed.org.

Wzorem wielu ostatnich lat, Związek Lekarzy Polskich w Chicago brał niezwykle aktywny udział w organizacji i przygotowaniach Kongresu którego hasłem był „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

W Kongresie uczestniczyło setki lekarzy z całego świata i z Polski.  Około 140 lekarzy przyjechało z krajów na wschód od Polski.  Ich przyjazd i udział w Kongresie odbył się dzięki pomocy finansowej Senatu i Wspólnoty Polskiej. 

Nasza prawie 50cio osoba grupa z Chicago była bardzo widoczna podczas Kongresu poprzez wiele prezentacji i wykładów oraz przygotowanych całych sesji.

Kongres zaszczycił Marszałek Senatu RP, Dr Stanisław Karczewski który sprawował tez Honorowy Patronat nad Kongresem.  Podczas inauguracyjnego wieczoru uczestnicy wysłuchali koncertu Leszka Możdżera, znakomitego pianisty jazzowego.

Trzy dni wykładów, spotkań, dyskusji merytorycznych były wzbogacone wieczorem integracyjnym w Stoczni Gdańskiej oraz Uroczystym Bankietem na zakończenie Kongresu.

Podczas Kongresu uroczyście podpisano deklarację wspierania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).  Sygnatariuszami są Rada Federacji, NAWA, Wspólnota Polska, Naczelna Izba Lekarska, Fundacja Kościuszkowska, Grupa Współpracy Polonijnych Naukowców oraz Związek Lekarzy Polskich w Chicago.

Podjęto również apel wnioskowany przez Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, prof. Andrzeja Matyję w sprawie protestu przeciwko zmianom w kodeksie karnym RP , które mogą prowadzić do dużego zaostrzenia kar za niewłaściwe postepowanie lekarskie.

W sumie, były to dni sympatycznych spotkań, wielu dyskusji, możliwości poznania nowych ludzi. Można spodziewać się ze grono uczestników Kongresów Polonii Medycznej powiększy się w przyszłości o dobre opinie tych, którzy przyjechali do Gdańska, a niekiedy brali udział w poprzednich Kongresach.

Podczas Kongresu odbyło się też zebranie Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, w którym uczestniczyli reprezentacji związków medycznych z różnych krajów.  Rada określiła kierunki działalności na przyszłość.  Nowo wybrany Zarząd z dr. Bogdanem Miłkiem jako Prezesem (Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech) po kilku dniach podał się jednak do dymisji.  O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informowali.

Prof. Maria Siemionow na Konferencji organizowanej przez Senat Rzeczypospolitej.  Tytuł: „Choroby Rzadkie i Ultrarzadkie: Stan Obecny, Wyzwania i Prespektywy”. Na zdjęciu znani naszemu środowisku ludzie: dr. Waldemar Kraska, Przew. Senackiej Komicji Zdrowia (gość Balu 2019), Senator Prof. Tomasz Grodzki (Gość Balu 2019), Marszalek, Dr. Stanisław Karczewski (Gość Balu 2017), Prof. Maria Siemionow (Chicago Gość Honorowy Balu, Członek Zarządu ZLP Chicago). Zdjęcie wykonał uczestniczący w Konferencji Prezes ZLP Chicago, dr Marek Rudnicki, członek Konsultacyjnej Rady Polonijnej przy Marszalku Senatu.