Professor Ewa Kuligowska

ProfEssor Ewa Kuligowska

Prof. Ewa Kuligowska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W 1970 r. uzyskała specjalizację z zakresu diagnostyki radiologicznej. W 1972 wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam ukończyła rezydenturę i fellowship w zakresie diagnostyki radiologicznej na Uniwersytecie Temple w Filadelfii.  Od 1978 pracuje w Department of Radiology, Boston University School of Medicine gdzie pełniła m.in. funkcję kierownika Działu Ultrasonografii.

W 1985 roku stworzyła Ośrodek Monitorowania Ciąży a nastepnie ośrodek zajmujący się badaniem i leczeniem prostaty.  Dorobek naukowy prof. Ewy Kuligowskiej obejmuje ponad 150 prac naukowych, publikacji i recenzji o imponującej liczbie 590 cytowań oraz autorstwo 18 rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach.  Prof. Ewa Kuligowska jest członkiem wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych.  Powołanie przez Panią Profesor Polish American Foundation doceniła Polska Akademia Nauk w 2000 roku, przyznając prof. Ewie Kuligowskiej medal „Polonia Semper Fidelis” w uznaniu osiągnięć akademickich i edukacyjnych dla pokoleń polskich radiologów. Otrzymała również wyróżnienie Fundacji Kościuszkowskiej dla wybitnego naukowca polskiego pochodzenia.  W roku 2010 zdobyła Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznawaną kobietom radiologom za ich wkład do radiologii.   W tym samym roku Prof. Kuligowska   została wyróżniona członkostwem honorowym Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

JM Rektor Warszawskiego Universytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś powitał Panią Prof. Kuligowską następującymi słowami:

– Profesor Ewa Kuligowska jest absolwentką naszej Uczelni, zatem splendor doktoratu honorowego ma jeszcze większą wartość. Tylko w nielicznych przypadkach bowiem macierzysta Uczelnia wyróżnia swojego Ucznia tym najwyższym zaszczytem. Pani profesor jest ze wszech miar osobą wyjątkową i z radością witamy ją jako 72. Doktora Honorowego naszej Uczelni. Pani profesor należy do grona najznamienitszych Ambasadorów naszej Uczelni na świecie. To duma mieć wśród absolwentów, a teraz również doktorów honorowych, międzynarodowy autorytet w dziedzinie radiologii, pionierkę rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczynię ultrasonografii zabiegowej. Wielki podziw budzi fakt, że obok bogatego dorobku naukowego wyrażonego w dziesiątkach publikacji w najlepszych czasopismach świata, Pani Profesor jest doskonałym, niezwykle cenionym dydaktykiem, wyróżnianym tytułem „Teacher of the Year” zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Z wielka pasją oddawała się Pani Profesor kształceniu młodych pokoleń medyków. Wielkie uznanie budzi fakt, utworzenia przez Panią Profesor Polish American Foundation i wyszkolenie kilkudziesięciu młodych radiologów, którzy dziś są liderami radiologii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Była pani profesor również sponsorem szeregu stypendiów na szkolenie radiologów z całych Stanów Zjednoczonych. Zdobycie tak wysokiej pozycji w światowej medycynie to z pewnością rezultat niezwykłego talentu i mądrości pani profesor, ale nie osiągnęła by tego wszystkiego, gdyby nie wielka pracowitość, determinacja, konsekwencja oraz niezwykły zmysł organizacyjny.

Zwiazek Lekarzy Polskich w Chicago gratuluje Pani Profesor wielkiego honoru.  Cieszymy się, że mamy wśród swoich członków dwóch znamienitych naukowców, Panią Profesor Ewę Radwańską i Panią Profesor Ewę Kuligowską wyróżnionych przez ich Alma Mater honorowymi doktoratami.

Video Link

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com