2020 PAMS Annual Conference

Annual Conference and Networking: Is A medical career right for me?

February 8, 2020

Wieczorna konferencja o tym tytule odbyła się 7 lutego, 2020 r. w Muzeum Polskim w Chicago. Uczestnikami byli zaproszeni goście, członkowie Związku, studenci polskiego pochodzenia z kierunków medycznych, sponsorzy.  Organizatorem był Zarząd Związku, a promocję w środowisku młodzieżowym realizował Junior PAMS.

Przed rozpoczęciem Konferencji Goście zwiedzili Muzeum, z zainteresowaniem oglądając eksponaty muzealne. Zebranych przywitał Prezes Muzeum Polskiego w Ameryce, p. Ryszard Owsiany oraz jego Dyrektor, p. Małgorzata Kot.  W imieniu Konsulatu wystąpił Konsul Piotr Semeniuk.  W imieniu organizatorów i sponsorów Konferencji, Gości przywitał również Prezes ZLP w Chicago, dr Marek Rudnicki.

O działalności Junior PAMS mówili jego pierwszy Prezes, dr. Adam Studniarek oraz nowo wybrany Prezes, dr. Damian Grybowski.    Następnie była seria wystąpień przez nowo mianowanych Honorowych Członków Związku. 

Prof. Adam Dziki, kierownik Kliniki Chirurgii i Proktologii w Uniw. Medycznym w Lodzi, przedstawiony przez dr. Rudnickiego mówił o roli mentora, uwarunkowaniach i drogach rozwoju zawodowego w medycynie.

Dr. Janusza Kasinę, Prezesa Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych przedstawiła dr. Kornelia Król, Vce Prezes tej organizacji.  Dr. Kasina omówił krótko funkcjonowanie międzynarodowej organizacji polonijno-medycznej.  

Dr. Krawczyńska – Paré z Atlanty została przedstawiona przez Jej wieloletnią mentor, prof. Ewę Radwańską.  Dr Paré podzieliła się swoimi doświadczeniami zawodowymi, drodze do sukcesu ale również mówiła o wartości aktywnego uczestniczenia w życiu swojego środowiska.

Prof. Maciej Lesniak, Chairman Dept. of Neurosurgery, Northwestern Uniwersity w Chicago,  był wprowadzony przez dr. Adama Studniarka.   Mówca rozwinął wizję kariery w oparciu o wartości etyczne i moralne.

Prof. Irena Sarosiek z Texas Tech University Health Sciences Center w El Paso była przedstawiona przez dr. Piotra Brukasza.  Oboje są alumnami Akademii Medycznej w Białymstoku.  Wypowiedz Prof. Sarosiek koncentrowała się na drogach budowania kariery naukowej za granica, związkach z macierzystym środowiskiem akademickim i sukcesach w działalności naukowej.

Po prezentacjach była ciekawa dyskusja, a studenci i rezydenci mieli możliwość bezpośrednich rozmów z uznanymi na świecie autorytetami w medycynie, gośćmi ZLP w Chicago.

Try these media links…

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com